WERMUTH - VAURAMO
SUKUSEURA
Valitse
 
Jäsenyys – jäseneksi liittyminen ja jäsenyyteen kuuluvat aktiviteetit
Sukuseuran jäseneksi voi liittyä henkilö, joka suvun jäsenenä on suoraan alenevassa polvessa Ilomantsissa 1700-luvulla eläneen Gottfried Wermuthin (k.1756) jälkeläinen. Jäsenenä sukuseurassa voi olla myös tämän sukuun kuuluvan jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen (viitataan sukuseuran sääntöihin 3 § / 2002).

Sukuseuran jäsenyyden hyväksyy sukuseuran hallitus. Ota yhteys sukuseuran sihteeriin hanna@vauramo.fi. Jäseneksi liitytään maksamalla sukuseuran jäsenmaksu.

Jäsenmaksun suuruudesta päättää ja sen vahvistaa sukuseuran vuosikokous joka toinen vuosi.

Jäsen saa vuosittain postitse informaatiota sukuseuran toiminnasta, tietoutta ajankohtaisista järjestettävistä tapahtumista kuten sukutapaamiset ja matkat tai kulttuuri-/taidetapahtumat sekä sukuseurassa vireillä olevista hankkeista esimerkiksi sukututkimus. Jäsenkirjeen toimittaa jäsenelle sukuseuran sihteeri.

Jäsenyyteen kuuluu oikeus olla aktiivisesti mukana sukuseuran toiminnan kehittämisessä. Erikseen jäsen kutsutaan joko jäsenkirjeessä tai erillisellä kutsulla sukuseuran vuosikokouksiin, joissa valitaan niin ikään jäsenet sukuseuran hallitukseen, jonka työkausi on kahden vuoden kestoinen. Lue lisää...
Copyright 2005 | Lähetä palautetta